Afscheid aan het einde van het leven

Previous

Wanneer iemand gaat sterven is het erg belangrijk dat dit zowel voor de stervende als de mensen eromheen op een zo goed mogelijke manier kan.

In de kerkelijke traditie en de tradities van de oude volkeren werd hieraan veel aandacht besteed; denk maar aan het "bedienen" ofwel het Sacrament van de Stervenden (Zieken) in de RKK. 

Bij sommige indianenstammen komen alle dorpsbewoners om de stervende heen om zijn ziel te begeleiden naar het hiernamaals.

Helaas wordt bij dit stuk van het leven in onze samenleving nog weinig stilgestaan. Toch is het voor een goede verwerking van enorm belang; een goed afscheid vormt de basis voor de omgeving om op een goede manier verder te leven met de veranderde situatie, het feit dat een geliefd persoon er niet meer is.

Ik help bij afscheidsmomenten en rituelen bij het einde-leven-proces:

ziekte

ouderdom

palliatieve sedatie

euthanasie

mail@zilverenmaan.eu  © Wianda Zilveren Maan 2015