School of Rituals 23-24 en 25 juni 2016 


Ritueel begeleiden in breed perspectief...

Rituelen zijn symbolische handelingen en zo oud als de mensheid zelf. De belangstelling voor rituelen is weer helemaal terug. In de uitvaartwereld is de ritueelbegeleider zelfseen begrip geworden. Naast afscheidsbijeenkomsten zijn er ook gedachtenisvieringen waaraan de ritueelbegeleider meewerkt. De afgelopen decennia wordt steeds duidelijker, dat de belangstelling voor rituelen groeit. Mensen zijn altijd op zoek naar passende vormen met betekenisvolle inhoud.

De behoefte aan rituelen overstijgt het afscheidsmoment. We zien meer trouwrituelen en geboorterituelen. Steeds vaker wordt een ritueel ook ingezet voor andere scharniermomenten: bij samengestelde gezinnen, bij adoptie van kinderen, bij toetreden tot een woongroep of een nieuwe werkkring. Ook initiatierituelen, coachrituelen en scheidingsrituelen verheugen zich in een groeiende aandacht. 

Ben jij een professional die inspiratie, verbinding en verdieping zoekt?

De doelgroep voor deze werkconferentie betreft een breed publiek. Naast ritueelbegeleiders, uitvaartbegeleiders, rouwbegeleiders en trouwambtenaren is er ook aanbod voor mensen uit de zorg en het bedrijfsleven. Alle professionals, die rituelen toepassen in hun werk of die dat willen ontwikkelen, zijn van harte welkom.

De interesse in het ritueel begeleiden verbreedt zich de laatste jaren en daarmee groeit de behoefte aan ontwikkeling van het vak van ritueelbegeleider. Bij het opleiden van de ritueelbegeleiders ligt de focus voor Het Moment op het ritueelcompetent maken van de professional. Deze driedaagse biedt je een kennismaking met het jonge vakgebied van de ritueelbegeleider, een verdieping of een verbreding van het ritueel begeleiden en de kans om andere professionals te ontmoeten en inspiratie op te doen. 

mail@zilverenmaan.eu  © Wianda Zilveren Maan 2015