Wereld Lichtjes Dag - 8 december 2013

Elke 2e zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag steken mensen om 19.00 uur over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind! Voor altijd in je hart en gedachten!

wldkopie

De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet.

Dit jaar organiseeer ik geen aparte bijeenkomst, maar wordt tijdens de Lotus herdenking op zondag 8 december om 14 uur in Oosterhout hier aandacht aan besteed. Wanneer je aan deze bijeenkomst wilt deelnemen, neem dan contact met mij op (liefst) via mail.

In Nederland is het (landelijk) initiatief hiertoe genomen vanuit Apeldoorn, meer info op de website: www.wereldlichtjesdag.nl

Op de pagina “Wereldlichtjesdag elders in het land” treft u een overzicht van alle samenkomsten die ons bekend zijn. Voor mensen die zelf iets willen organiseren zijn de pagina’s met de downloads aan te raden.

Uit reacties blijkt dat er nog steeds mensen zijn die Wereldlichtjesdag niet kennen en er wel behoefte aan hebben. Door extra publiciteit kunnen we nog meer mensen bereiken. Het is fijn als u anderen wilt vertellen over deze samenkomst.

mail@zilverenmaan.eu  © Wianda Zilveren Maan 2015