Dienstverlening

Als ritueelbegeleider help ik personen en organisaties om bewust stil te staan bij belangrijke scharnietmomenten en om deze gebeurtenissen inhoud en vorm te geven door middel van een uniek, op maat gemaakt ritueel.

Hierdoor krijgt de overgang van de oude naar de nieuwe situatie de noodzakelijke aandacht en wordt de basis gelegd om in de nieuwe situatie voort te gaan.

afscheid binnen de organisatie, te denken aan:

(terminaal) ziekte van docenten, leerlingen, werknemers of anderen in de organisatie

sterven (ongeval, plotselinge dood, zelfdoding, na ziekte) van docent, leerling, werknemer, etc.

definitief vertrek (bijvoorbeeld bij pensionering, verhuizing of emigratie) van docenten, leerlingen, werknemers of anderen

verhuizen naar andere locatie (afscheid van (school)gebouw en in gebruik nemen van nieuwe gebouw)

sluiten van vestiging

veranderingen binnen de organisatie, te denken aan:

nieuwe samenstelling van groepen (leerlingen/leerkrachten, afdelingen, etc); het ontbinden van de bestaande groep en bevestigen van de nieuwe groep

verwelkomen en opnemen van nieuwe leerlingen, docenten of medewerkers

nieuwe regels introduceren

speciale gelegenheden en aanleidingen, te denken aan:

bijeenkomsten om de onderlinge band in een groep te versterken; ter voorkoming van bijvoorbeeld geweld, pesten, (seksuele) intimidatie en agressie

bijeenkomsten ter herdenking, jubilea, aanvang / afsluiten schooljaar of schooltijd, voltooien van projecten

het weer opnemen in de groep van personen die (bijvoorbeeld door langdurige ziekte) weer terug in de organisatie komen

advies en ondersteuning bij het opstellen van richtlijnen bij bovengenoemde gebeurtenissen

vorm en inhoud geven aan rituelen bij bovengenoemde gebeurtenissen

nazorg

lezingen/workshops over de kracht van het gebruik van rituelen en symbolen in het (dagelijks) leven

mail@zilverenmaan.eu  © Wianda Zilveren Maan 2015