Kennismaken…

Previous
IMG 0035

Mijn naam is Wianda van der Pluijm en ik ben geboren in 1962 te Breda.

Mijn huisje….vlak voor de Milleniumwisseling ben ik in  Hoogstraten komen worden, net aan de Belgische kant van de grens bij Breda.

Mijn beroep....Als ritueelbegeleider help ik met vorm- en inhoud geven aan het vieren van de zogenaamde "scharniermomenten" in het leven. Het symbool dat ik daarvoor gekozen heb is de "drievoudige maan".

Mijn opleiding...Ik heb de post-HBO-opleiding tot ritueelbegeleider gevolgd bij Het Moment. Het volgen van deze opleiding is een ware verrijking van mijn leven gebleken.

Mijn geloof... ik ben Rooms Katholiek gedoopt en opgevoed. In de loop van de jaren is mijn geloof uitgegroeid tot een meer universeel geloof. Een diep geloof in onze belangrijkste waarden, zoals respect, vertrouwen en betrokkenheid van ons allen in de maatschappij waarin we leven, met de mensen waarmee we verbonden zijn en de aarde die ons draagt en voedt.

Ik probeer, bewogen door eeuwenoude spirituele en humane waarden, alle dogmatisch denken achter mij te laten.

Daardoor ben ik bevoorrecht om vieringen te kunnen maken voor en met iedereen, ongeacht levensbeschouwing, verleden of geaardheid.


mail@zilverenmaan.eu  © Wianda Zilveren Maan 2015