Zilveren Maan

Previous
Next

De naam "Zilveren Maan" heb ik gekozen omdat het symbool van de DRIEVOUDIGE MAAN (Triple Moon) een eeuwenoud symbool is dat staat voor de cyclus van het leven:

  links de wassende maan     midden de volle maan    rechts de afnemende maan

                        - jeugd -               - volwassenheid -                - ouder worden -

IMG 1821


Omdat rituelen ons helpen bij belangrijke veranderingen in alle fases van het leven, past de drievoudige maan precies bij mijn werk als ritueelbegeleider.

Voor ZILVER in Zilveren Maan heb ik gekozen omdat het edelmetaal zilver al sinds de oudheid verbonden wordt met de maan.

Zilver heeft van alle metalen de beste elektrische geleidbaarheid en de laagste overgangsweerstand. Omdat rituelen worden gebruikt bij de overgangsmomenten in het leven is deze eigenschap goed van toepassing.

Zilver geleidt van alle metalen het best warmte en ik wil mijn werk met warmte en persoonlijke aandacht doen.

Zilver is stabiel in zuivere lucht en zuiver licht. Dit symboliseert voor mij het feit dat ik een stabiele steun mag zijn in moeilijke overgangsmomenten en dat ik dit moet zijn vanuit een zuivere intentie.

Ten slotte heeft zilver de hoogste optische reflectie van licht; door de rituelen probeer ik (weer) licht in het leven van de mensen die bij de vieringen betrokken zijn te brengen.

mail@zilverenmaan.eu  © Wianda Zilveren Maan 2015