Nieuws

Workshop School of Rituals

Op 21 september 2018 geef ik, voor de 2e keer, bij de School of Rituals een workshop over trouwrituelen. Heb je interesse of wil je je aanmelden, klik dan op deze link.

Trouwrituelen…verbinden 

Zolang er mensen zijn op aarde, verbinden individuen zich met elkaar. 

Wanneer 2 mensen hun liefde bevestigen in een trouw- of verbindingsceremonie, staan ze stil bij de betekenis die deze belangrijke stap in hun leven heeft, vaak samen met de mensen om hun heen.

In de workshop Trouwrituelen…verbinden gaan we samen aan de slag om een solide basis te leggen voor een persoonlijk ritueel, waarin tot uitdrukking komt wat de diepere betekenis van de verbintenis is. 

In deze workshop ontstaat een huwelijk tussen de inspiratie uit -vaak oeroude- rituelen en de persoonlijke inbreng van de deelnemers. 

Wilt u zich verbinden met:

  • eigentijdse trouwrituelen/verbindingsrituelen
  • de instrumenten om zelf een uniek en persoonlijk trouwritueel te maken
  • inspirerende collega’s om samen op ontdekkingstocht te gaan
  • uzelf om vanuit uw authenticiteit nieuwe rituelen te creëren 


Wianda van der Pluijm studeerde na een loopbaan als manager in het bedrijfsleven in 2011 af als ritueelbegeleider bij Het Moment. Sindsdien is ze werkzaam als zelfstandig ritueelbegeleider in Vlaanderen en Zuid-Nederland, onder de naam Zilveren Maan Ritueelbegeleiding. 

Bewogen door en met een diep geloof in eeuwenoude spirituele en humane waarden zoals respect, vertrouwen en verbinding, maakt ze vieringen met en voor mensen, ongeacht hun religie, levensbeschouwing, verleden of geaardheid.

Haar werkgebied varieert van geboorte/doopvieringen, huwelijksvieringen en herdenkingen tot stervensrituelen en uitvaarten. Ze werd in 2014 werd gekozen door de Landelijke Beroepsvereniging voor Ritueelbegeleiders tot Ritueelbegeleider van het jaar.

Ze werkt o.a. samen met de organisatie Rent a Priest - Emmaüs voor doop- en trouwceremonies in Vlaanderen. 

Vorig jaar bereikte ze de mijlpaal van 100 trouwceremonies. De ervaringen die ze daarmee heeft verzameld, deelt ze graag met u in deze workshop.mail@zilverenmaan.eu  © Wianda Zilveren Maan 2015