Overgangsrituelen

Heel je leven zijn er allerlei belangrijke "overgangs"momenten. Dat zijn de momenten waarbij het belangrijk is om even stil te staan en te beseffen wat dit voor je betekent.

Je kunt zo'n overgangsmoment aan je voorbij laten gaan, maar ook vieren: alleen, in besloten kring of juist met heel veel mensen om je heen.

Enkele voorbeelden van dergelijke overgangsrituelen:

  • voor het eerst naar school
  • naar een andere school
  • kind wordt volwassen
  • je wordt ouder (mama en papa)
  • je wordt grootouder
  • verjaardag
  • menopauze

Bij al deze gebeurtenissen kunnen we een passend, persoonlijk ritueel maken en uitvoeren.

mail@zilverenmaan.eu  © Wianda Zilveren Maan 2015