Uit elkaar...

ontkoppelen3
              ...KIES JE VOOR:

Confrontatie                                of dialoog om conflicten op te lossen?

Escalatie                                     of samen tot overeenstemming komen?

Relatie laten ontploffen               of respectvol uit elkaar gaan?

Eigen gelijk en gewin                  of gemeenschappelijke belangen?

Vechten en strijden                     of samen werken aan een overeenkomst en oplossing?

Hard en onvermurwbaar zijn      of samen zoeken naar goede verdeling?

De rekening presenteren            of samen delen van de zorg (om de kinderen)?

Samen ten onder gaan               of de draad weer opnemen en perspectief zien in het leven?

elkaar niet meer onder ogen kunnen komen   of 

in harmonie afsluiten met een passend ritueel?

Ont-koppelen

Als alleen het uit-elkaar gaan nog rest als mogelijkheid, dan is het belangrijk dat het traject dat wordt gevolgd zo goed mogelijk wordt voorbereid.

Dan gaat het over loslaten en dat is niet gemakkelijk. Loslaten heeft te maken met:

 • aanvaarding: 
  • dat de relatie ten einde is
  • dat hetgeen wat was, wordt gelaten wat het was
 • vertrouwen:
  • dat er na deze periode nog een nieuwe fase mogelijk is
  • dat er respect is voor de ander in die nieuwe fase
 • perspectief: mogelijkheden zien na deze periode

Samen gaan we aan de slag om een passend ritueel vorm en inhoud te geven, zodat jullie na de ontkoppeling op een goede manier verder kunnen met je leven.


mail@zilverenmaan.eu  © Wianda Zilveren Maan 2015